Pages Menu
Menu
Cmentarz w Strusowie na Ukrainie powstał z gruzów

Cmentarz w Strusowie na Ukrainie powstał z gruzów

Dzięki dofinansowaniu Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego Fundacja MOSTY w 2022 roku wykonała prace konserwatorskie przy 3 indywidualnych pochówkach wojskowych na kwaterach żołnierzy WP poległych w latach 1919–1920 w Strusowie oraz dokończyła prace renowacyjne na kwaterze Wojska Polskiego z lat 1918-1919, które były zapoczątkowane jeszcze w 2021 roku z dofinansowania Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

Prace konserwatorskie dotyczyły nagrobka bezimiennego, Jana Potworockiego, na którym przed podjęciem prac naprawczych widniał zapis „Otworockiego” i Alfreda Pawlusa. Nadzór nad pracami objął prof. dr hab. Janusz Smaza.

Na cmentarzu znajduje się kwatera żołnierzy polskich poległych w wojnie z Ukraińcami w latach 1918-1919. Kwatera w latach 2021-2022 dzięki dofinansowaniu pozyskanemu przez Fundacje MOSTY została zagospodarowana. Ustawionych zostało nowych 45 krzyży w miejsce nielicznych tych, które widniały na kwaterze dotychczas.

Lista strat WP podaje tylko 1 nazwisko żołnierza poległego w 1919 roku pod Strusowem: Zubrzycki Józef (podano przy nim informację, że był w obozie jenieckim – inskrypcja czytelna, częściowo zamazana po 1945 roku). Być może został on tu pochowany.

Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury.

Z najlepiej zachowanych oryginałów betonowych utworzono lapidarium po prawej stronie przy wejściu na kwaterę.

Przed kwaterą znajduje się główny pomnik ze zwieńczeniem w kształcie polskiego orła (rzeźba jest uszkodzona – brak głowy i skrzydeł). Dalsze prace konserwatorsko-rekonstrukcyjne przy tym obiekcie Fundacja MOSTY planuje prowadzić w 2023 roku.

Fot. Fundacja MOSTY