Pages Menu
Menu

Władze Fundacji

Fundatorem Fundacji MOSTY był Piotr Sieczkowski

Historyk, absolwent Wydziału Historycznego Uniwersytetu Warszawskiego, nauczyciel historii oraz wiedzy o społeczeństwie, działacz społeczny, animator ruchu społecznego na rzecz kształtowania postaw obywatelskich i aktywizowania młodzieży oraz studentów, podróżnik, organizator wyjazdów studyjnych po Polsce i na Kresy Wschodnie, organizator akcji charytatywnych, zwolennik idei ratowania zabytków i ochrony polskiego dziedzictwa narodowego.

Piotr Sieczkowski zmarł 19 sierpnia 2019 roku.

 

ZGROMADZENIE FUNDATORÓW

Przewodniczący Zgromadzenia Fundatorów

Małgorzata Sieczkowska

Absolwentka Wydziału Biologii na Uniwersytecie Warszawskim, pracownik korporacji finansowej, działaczka społeczna od lat zaangażowana w kształcenie młodzieży oraz niesienie pomocy materialnej dla potrzebujących, propagatorka idei wolontariatu i działalności dobroczynnej.

Członek Zgromadzenia Fundatorów 

Hanna Sieczkowska

Córka Piotra Sieczkowskiego, studentka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie, kontynuatorka rodzinnych tradycji związanych z promocją polskiej historii i dziedzictwa kulturowego, opiekunka kolekcji i zbiorów dotyczących Kresów Wschodnich, zebranych i opisanych przez Piotra Sieczkowskiego.

 

ZARZĄD

Prezes Zarządu

Małgorzata Falkowska – Rączka

Architekt, absolwentka Politechniki Warszawskiej na Wydziale Architektury na Kierunku Architektura i Urbanistyka, absolwentka Studiów Podyplomowych Wydziału Sztuk Pięknych Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu w Instytucie Zabytkoznawstwa i Konserwatorstwa Dziedzictwa Architektonicznego – specjalizacja Konserwacja Detalu Architektonicznego, Społeczny Opiekun Zabytków przy Biurze Stołecznego Konserwatora Zabytków, właścicielka pracowni architektoniczno-konserwatorskiej Mitla Studio, działaczka społeczna, miłośniczka idei ratowania zabytków i kształcenia młodzieży pod kątem poszanowania dziedzictwa kulturowego i historycznego I oraz II RP.