Pages Menu
Menu

Jak możesz pomóc

Jest wiele rodzajów pomocy i zaangażowania na rzecz społeczności, z których się wywodzimy.

Darowizna

Możesz wspierać cele i programy Fundacji wpłacając darowiznę na nasze konto z dopiskiem – DAROWIZNA NA CELE STATUTOWE:

PKO BP 89102011270000130202152916

Kod BIC (Swift): BPKOPLPW 


Regularne wsparcie

Twoje zaangażowanie da szansę wsparcia naszych podopiecznych i prowadzonych przez znas projektów związanych z ratowaniem zabytków na Kresach.

Definiując w swoim banku stałe zlecenie przelewu określonej kwoty na rachunek Fundacji, pomożesz zrealizować cele naszej Fundacji.


Kwesty okolicznościowe

Każdy z nas może stać się indywidualnym darczyńcą. Każdy z nas może aktywizować swoich znajomych, przyjaciół i rodzinę na rzecz wsparcia określonego celu społecznego.

Zachęcamy, aby edukacja dzieci i młodzieży, którą realizuje nasza Fundacja, stała się urodzinową, imieninową, ślubną, a nawet codzienną inspiracją do aktywności społecznej.

Warto zachęcić najbliższych do wyrównywania szans rozwojowych dzieci z rodzin o trudnej sytuacji życiowej i placówek opiekuńczych. Tak niewiele wystarczy by wspierać kulturę i edukację.

Warto także wspierać działania związane z opieką nad zabytkami, szczególnie z tymi, które stanowią najważniejsze polskie dziedzictwo na Kresach. Każda symboliczna złotówka może się okazać ważna wsparciem dla Fundacji MOSTY w czasie, kiedy nasz zespół prowadzi renowacje zabytków na Kresach.


Wsparcie merytoryczne

Pomoc dla Fundacji MOSTY może także dotyczyć pracy ekspertów z zakresu historii, architektury, w szczególności w zakresie pracy w archiwach i wyszukiwania zródeł dotyczących ważnych obiektów historycznych i pereł architektury, które kwalifikują się do przeprowadzenia prac konserwatorskich.

Liczymy na pomoc każdego z Państwa, kto może mieć dostęp do zbiorów rodzinnych, mniej znanych archiwów, cennych fotografii czy relacji z Kresów. Wszystko to może się okazać bezcenne z punktu widzenia pracy konserwatorów, z którymi współpracujemy przy projektach na Kresach.

Warto wspólnie działać, aby ocalić polskie dziedzictwo historyczne, kulturowe i architektoniczne na Kresach.