Pages Menu
Menu
Otwarcie wystawy plenerowej „Jesteśmy w Europie”

Otwarcie wystawy plenerowej „Jesteśmy w Europie”

Od 22 września 2023 roku przed Wydziałem Konsularnym Ambasady Ukrainy na warszawskim Mokotowie obejrzeć można wystawę „Jesteśmy w Europie”, która opracowana przygotowana przez Fundację MOSTY we współpracy z Mt 5,14IMuzeum Jana Pawła II i Prymasa Wyszyńskiego.

Wystawa prezentuje symboliczne sceny z Ukrainy doświadczonej agresją rosyjską, jak np. groby ofiar ubiegłorocznej zbrodni żołnierzy Sił Zbrojnych Federacji Rosyjskiej na ludności cywilnej w Buczy, czy postrzelony przez Rosjan krucyfiks Chrystusa ze Lwowa. Swoistym komentarzem do tragicznych wydarzeń uwiecznionych na planszach są nie tracące nic ze swej aktualności słowa Jana Pawła II, głównie z jego pielgrzymki na Ukrainę w czerwcu 2001 roku.

Założeniem realizowanego z dofinansowania Narodowego Centrum Kultury zadania było opracowanie wystawy, która poprzez swój przekaz będzie służyła wzmocnieniu dialogu Polaków i Ukraińców oraz przypomni o znaczeniu kultury w budowaniu postaw współpracy i solidarności.

Jan Paweł II od początku pontyfikatu umacniał Ukraińców w odkrywaniu własnej tożsamości. Był głęboko przekonany o politycznej i religijnej roli Ukrainy jako pomostu między Wschodem a Zachodem. Słowa, które wygłosił przed 20 laty podczas pielgrzymki na Ukrainę, zdumiewają aktualnością i wiarygodnością.

Ekspozycję stanowi 10 plansz ze zdjęciami znanego dokumentalisty pontyfikatu JP II Grzegorza Gałązki, przedstawiającymi rzymskie obchody Rusi Kijowskiej w 1988 roku i papieską pielgrzymkę na Ukrainę. Materiał zdjęciowy uzupełniły aktualne zdjęcia z wojny oraz akcji pomocy płynącej z Polski, obrazującej solidarność z Ukraińcami, do której zachęcał papież.

Wystawę eksponowaną na ogrodzeniu Wydziału Konsularnego Ambasady Ukrainy w RP przy ul. Antoniego Malczewskiego 17 można oglądać do dnia 6 listopada 2023 roku.

Fot. Fundacja MOSTY

 

 

Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach programu Narodowego Centrum Kultury Kultura – Interwencje. Edycja 2023

 

Wystawa w formie „ready to print”: https://mt514.pl/jestesmy-w-europie/