Pages Menu
Menu
Pandemia nie przerwała prac przy kościele w Tadaniach na Ukrainie

Pandemia nie przerwała prac przy kościele w Tadaniach na Ukrainie

Pomimo pandemii i ograniczeń sanitarnych związanych z Covid-19, skutecznie przeprowadzono prace przy kościele w Tadaniach na Ukrainie.

W listopadzie 2020 r. zakończyły się prace badawcze i remontowe przy kościoła Nawiedzenia Najświętszej Maryi Panny i Świętej Tekli w Tadaniach na Ukrainie prowadzone od lipca 2020 r. przez Fundację MOSTY we współpracy z zespołem inż. Marka Partyki z gliwickiej pracowni architektonicznej A.R.P. Projektowanie.

Zespół ekspertów wykonał badania, na podstawie których powstało opracowanie projektu remontu zabytkowej więźby dachowej i remontu dachu i opracowanie projektu nowej instalacji elektrycznej, alarmowej PPOŻ, oświetleniowej i odgromowej.
Eksperci wykonali również tymczasową naprawę dachu (naprawa nieszczelności oraz doraźne naprawy więźby).

„Projekt dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury”.

Projekt ma szczególne znaczenie z punktu widzenia promocji polskiego dziedzictwa historycznego i kulturowego oraz opieki nad polskimi zabytkami na Ukrainie, w szczególności, że nigdy po 1920 roku w okresie II RP, ani po 1991 roku nie prowadzono kompleksowych prac inwentaryzacyjnych przy tym kościele.

Kościół w Tadaniach ufundował chorąży bełski Mikołaj Józef Koc w 1734 roku. W 1945 roku kościół został zamknięty. W okresie sowieckim wykorzystywano go jako magazyn przykołchozowy i międlarnie lnu. Świątynia została zwrócona wiernym w 1992 roku. Obecnie kościół podlega proboszczowi z Kamionki Strumiłowej, a we wsi żyje czterech parafian.

 

Fot. Fundacja MOSTY