Pages Menu
Menu
Praktyki konserwatorskie w Żółkwi na Ukrainie

Praktyki konserwatorskie w Żółkwi na Ukrainie

Fundacja MOSTY w 2019 roku realizuje 29. edycję praktyk terenowych studentów polskich uczelni konserwatorskich w Żółkwi na Ukrainie, dofinansowanych ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego RP.

Prace są kontynuacją programu mającego na celu przywrócenie pierwotnego wystroju wnętrza bezcennej dla historii Polski kolegiaty żółkiewskiej.

Głównym celem praktyk jest zabezpieczenie i odnowienie substancji zabytkowej poprzez konserwację, restaurację i rekonstrukcję bezcennej XVII-wiecznej świątyni. Zwłaszcza jej wnętrza. Również przywrócenie pierwotnego wyglądu pamiętającego królewskie czasy. Następnie przekazanie tej perły architektury i sztuki następnym pokoleniom. Celem nauczaniem młodego pokolenia studentów a w przyszłości profesjonalnych konserwatorów jest ich nauka profesjonalizmu zawodowego, uwrażliwienie na dziedzictwo kulturowe, nauka pracy w zespołach i w terenie. Współpraca z Katedrą Konserwacji Kamienia Politechniki Lwowskiej pozwala na przygotowanie studentów ukraińskiej uczelni do realizacji profesjonalnych działań konserwatorskich.

 

„Projekt dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury”.

 

W 2019 roku prace prowadzone są w kolejnym pomieszczeniu tzw. „kwiaciarni” (stopnie) oraz przy fragmencie kamiennego fryzu na zewnątrz świątyni od strony płn. (wapienie).

Szczegółowym celem zaplanowanych na 2019 rok przez prof. Janusza Smazę z warszawskiej ASP praktyk studenckich jest dokończenie prac konserwatorsko-rekonstrukcyjnych przy zabytkowych stopniach kamiennych zakrystii i kwiaciarni, wymiana zniszczonych tynków i prace przy kamiennym fryzie na zewnątrz świątyni. Fundacja MOSTY współpracuje z prof. dr hab. Januszem Smazą przy realizacji projektów konserwatorskich na Ukrainie od 2013 roku.

Praktyki studenckie prowadzone od 28 lat w Żółkwi zainicjował i od 28 lat organizuje prof. dr hab. Janusz Smaza, pracownik naukowo-dydaktyczny ASP w Warszawie (prowadzący zajęcia w specjalizacjach występujących w konserwowanej świątyni). W pracach w Żólkiw udział biorą również pracownicy ASP w Warszawie z wieloletnim doświadczeniem zawodowym oraz studenci II, III i IV-go roku i – wyjątkowo I roku – w formie wolontariatu (prace pomocnicze) z polskich uczelni konserwatorskich tj. Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie i Warszawie oraz Uniwersytetu z Torunia. Udział w praktykach biorą również studenci podobnej specjalizacji z Politechniki Lwowskiej pod kierunkiem pracowników – absolwentów stypendium Gaude Polonia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego RP.

Fot. Anna Kudzia, Fundacja MOSTY