Pages Menu
Menu

Projekty

Jednym z ważniejszych obszarów naszej aktywności jest tworzenie projektów lokalnych i regionalnych.

Idea MOSTÓW oznacza integrację różnych podmiotów na rzecz edukacji, rozwoju dzieci i młodzieży oraz współdziałania. Zależy nam na aktywizacji młodzieży, ale i na tworzeniu dobrych warunków do wspierania dialogu międzypokoleniowego. W tym duchu od lat poszerzamy nasze kontakty i budujemy relacje z lokalnymi działaczami społecznymi oraz organizacjami pozarządowymi – tj. świetlicami środowiskowymi, ośrodkami opiekuńczymi, klubami młodzieżowymi, Ośrodkami Sportu i Rekreacji, stowarzyszeniami i fundacjami.

Podobnie – jak nasze partnerskie organizacje – działamy po to, aby – łącząc potencjały, doświadczenie, entuzjazm i energię do pracy – nieustannie inspirować i aktywizować ludzi do rozwoju osobistego i społecznej aktywności.

Wychodzimy z założenia, że najwięcej można zrobić wychodząc do ludzi. Przede wszystkim zgodnie z ideą otwartości przy możliwie najszerszym zaangażowaniu wolontariuszy i ludzi dobrej woli. Właśnie na bazie dotychczasowych doświadczeń wolontariuszy naszej Fundacji powstał pomysł na projekt Młodzi z Energią – program kompleksowej oferty edukacyjno-sportowej dla dzieci i młodzieży zainteresowanych piłką nożną, potrafiących spojrzeć na edukację i sport jako na dobrą metodę generowania energii społecznej, szansę na rozwój oraz aktywizację w gronie rówieśników. Program Młodzi z Energią polega na organizacji wieloetapowego turnieju piłki nożnej, poprzedzonego sesjami kwalifikacyjnymi, treningami i ćwiczeniami z udziałem licencjonowanych trenerów, znanych ekspertów i idoli młodzieży, biorącymi również udział w imprezach towarzyszących i wyszukiwaniu talentów.
Finałową częścią tego projektu były rozgrywki o Puchar Dobrej Energii, których pierwsza edycja odbyła się w sobotę 15 czerwca 2013 roku, na stadionie Syrenka OSiR Wawer, ul. Starego Doktora 1, w Warszawie.

Szczególnie zależy nam, aby generować dobrą energią wśród ludzi młodych poprzez; zachętę do aktywności sportowej oraz edukację i wspieranie młodzieży z rodzin w trudnej sytuacji materialnej czy domów dziecka.
Z myślą o podopiecznych domów dziecka, ośrodków wychowawczych i mając na uwadze troskę o dzieci z uboższych rodzin, planujemy kontynuację projektu Młodzi z Energią.

W realizację pierwszej edycji projektu zaangażowaliśmy naszych wolontariuszy i przedstawicieli partnerskich organizacji, z którymi od trzech lat współorganizujemy projekty skierowane do młodzieży, m.in. współorganizator finałowego turnieju o Puchar Dobrej Energii, czyli OSiR Wawer (Ośrodek Sportu i Rekreacji Syrenka na Marysinie Wawerskim), jak również wolontariuszy, którzy współpracowali przy projektach realizowanych na Mazowszu, Lubelszczyźnie, Podkarpaciu i na Kresach. Na potrzeby realizacji tego projektu zaprosiliśmy wolontariuszy mających doświadczenie w pracy na rzecz młodzieży (m.in. z naszego partnerskiego Stowarzyszenia OTK Rzeźnik, organizującego imprezy sportowe w Bieszczadach i na Lubelszczyźnie).

Wiemy jak prowadzić takie turnieje i jak przygotować najlepszą ofertę dla młodzieży.
Mamy doświadczenie właśnie w takich działaniach. Współpracowaliśmy ze Stowarzyszeniem „Krąg Przyjaciół Dziecka” i z wieloma organizacjami na Mazowszu oraz na terenie Polski wschodniej. Blisko współpracowaliśmy z nauczycielami i animatorami pracy na rzecz młodzieży, działającymi przy NSZZ „Solidarność” Nauczycieli Regionu Mazowsze oraz przy Stowarzyszeniu Edukacji Filozoficznej „Phronesis”. Stale poszerzamy bazę kontaktów i wymieniamy doświadczenia z innymi organizacjami.

Zależy nam, aby poprzez realizację takich projektów, jak Młodzi z Energią, podarować młodym ludziom nie tylko uśmiech i zabawę, ale przede wszystkim organizujemy zawody połączone ze: sportową rywalizacją opartą na zasadach fair play, inspiracją do rozwoju talentów, promocją aktywnego i zdrowego trybu życia, jak i generowaniem współpracy w gronie rówieśników oraz lokalnych społeczności. Kierując się zasadą, iż najlepszym doradcą są rozum, konsekwencja w działaniu i wyobraźnia, po prostu stawiamy na młodych i cenimy ambitnych. Tych, którym się chce i tych, którzy nie poddają się na starcie, mimo że dla wielu z nich ten prawdziwy strat w życie często bywa trudniejszy, a szanse nigdy nie są równe dla wszystkich.

Sobota, 15 czerwca 2013 roku.

To był niezapomniany dzień na stadionie Syrenka – OSiR Wawer w Warszawie.

Dziękujemy wszystkim gościom i uczestnikom za udział w turnieju Młodzi z Energią.

Gratulujemy zwycięzcom i wszystkim drużynom.
Dziękujemy również opiekunom, kibicom i wolontariuszom.

Wiemy, że dzięki projektowi Młodzi z Energią udało się wyzwolić wiele Dobrej Energii.

Zapraszamy drużyny dziecięce i młodzieżowe do udziału w kolejnej edycji turnieju Młodzi z Energią.

Każdy może zagrać i wygrać Puchar Dobrej Energii.

Na pewno spotkamy się jeszcze nie jeden raz!

Fot. Fundacja MOSTY