Pages Menu
Menu
Rekonstrukcja pomnika głównego na kwaterze WP w Strusowie na Ukrainie

Rekonstrukcja pomnika głównego na kwaterze WP w Strusowie na Ukrainie

Zakończono prace renowacyjne i konserwatorskie kwatery żołnierzy WP poległych w latach 1919–1920 w Strusowie na Ukrainie.

Fundacja MOSTY od 2021 roku z dofinansowania Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego prowadziła prace renowacyjne i konserwatorskie na kwaterze żołnierzy WP poległych w latach 1919–1920 w Strusowie na Ukrainie. W 2023 roku zakończono ostatni, trzeci etap prac. Prace udało się ukończyć mimo wojny na Ukrainie ale też przede wszystkim dzięki życzliwości lokalnych władz i współpracy z partnerami ukraińskimi i władzami kościelnymi w rejonie i woj. tarnopolskim.

Na cmentarzu znajduje się kwatera żołnierzy polskich poległych w wojnie z Ukraińcami w latach 1918-1919. Kwatera w 2021 roku została odnowiona i stosownie zagospodarowana. Ustawionych zostało 45 nowych krzyży w miejsce tych, które zachowały się na kwaterze dotychczas. Z najlepiej zachowanych oryginałów betonowych utworzono lapidarium usytuowane po prawej stronie przy wejściu na kwaterę.

W 2022 roku poddano pracom konserwatorskim i renowacyjnym 3 indywidualne pochówki wojskowe: nagrobek Jana (P) Otworockiego, nagrobek Alfreda Pawlusa i nagrobek bezimienny.

W mijającym, 2023 roku zakończono ostatni etap prac, podczas którego wykonano rekonstrukcję pomnika głównego ze zwieńczeniem w kształcie polskiego orła z krzyżem na ramionach. Orła udało się odtworzyć dzięki pracom koncepcyjnym, modelarskim i przygotowawczym wykonanym na kwaterze w poprzednim sezonie prac konserwatorskich.

Zarówno pochówki indywidualne (ufundowane przez rodziny poległych żołnierzy i jeńców wojennych), jak i pomnik główny wykonano z czerwonego (fragmentarycznie na nagrobkach indywidualnych 3 polskich żołnierzy – również brunatno-wiśniowego) piaskowca wydobywanego lokalnie w okolicach Trembowli. Jest to charakterystyczny „wapniak” piaskowiec trembowelski, występujący w okolicy i dość popularny na pobliskich tarnopolskich nekropoliach katolickich i unickich. Jest to surowiec charakterystyczny dla Tarnopolszczyzny.

Fot. Fundacja MOSTY

Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury.