Pages Menu
Menu
Udana renowacja kwatery grobowej na cmentarzu parafialnym w Murnau w Niemczech

Udana renowacja kwatery grobowej na cmentarzu parafialnym w Murnau w Niemczech

Projekt polegał na renowacji kwatery oficerów WP i AK, jeńców wojennych Oflagu VII A Murnau 1939-1945, zlokalizowanej na cmentarzu parafialnym w Murnau w Niemczech.

Wykonano oczyszczenie wszystkich kamiennych elementów z nawarstwień i zabrudzeń powierzchniowych, uczytelnienie napisów poprzez ponowne pokrycie ich wnętrz liter farbą w kolorze złotym, usunięcie resztek roślinności z terenu całego cmentarza, połączone z dezynfekcją przy użyciu środka chwastobójczego, wymiana niektórych mocno popękanych płyt na nowe, naprawa kilku spękanych płyt wraz z uzupełnieniem ubytków i hydrofobizacja kamiennego obelisku z orłem.

Prace konserwatorskie i restauratorskie, jak również zagospodarowanie zieleni wykonane zostało przez mgr Radosława Tusznio prowadzącego działalność pod nazwą – Tussini Konserwacja Dzieł Sztuki.

Nadzór nad wszystkimi pracami pełnił prof. Janusz Smaza.

„Projekt dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury”.

Polska kwatera wojenna usytuowana jest na cmentarzu parafialnym w mieście Murnau. Kwatera grobowa na planie wydłużonego prostokąta, w części centralnej wyłożona jest łamanym kamieniem. Przy wejściu na kwaterę znajduje się tablica informacyjna w języku polskim i niemieckim. Kwaterę okala niski murek również obłożony płytami kamiennymi, na którym umieszczono kilkadziesiąt prostokątnych płyt wykonanych ze stopu miedzi. Na płytach znajdują się nazwiska żołnierzy polskich. Obok jednej z nich, z nazwiskiem Jacka Decowskiego umieszczono odlaną w stopie miedzi czapkę z orłem. W samym centrum usytuowany jest kamienny, prostopadłościenny blok w formie obelisku na szczycie którego umieszczono rzeźbę orła wykutą z kamienia. Na płaszczyźnie kamienia od strony lica, od góry wykuty krzyż Virtuti Militari, poniżej którego widnieje napis:

PAMIĘCI
ŻOŁNIERZY
POLSKICH
zmarłych w niewoli
w latach 1939-1945
oraz 1945-1947
Nie doszli
*
Spoczęli
*
Powstaną
1.IX.1939 [znak PW) 1.IX.1964
ŻOŁNIERZOM I BOJOWNIKOM
O POLSKĘ
ZWIĄZEK INWALIDÓW
WOJENNYCH
POLSKICH SIŁ ZBROJNYCH
W NIEMCZECH

Na płaszczyźnie obelisku z tyłu umieszczono tabliczki ze stopu miedzi z nazwiskami poległych żołnierzy.

Poza tym obszarem wyłożonym kamieniem, pośród bujnie rozwijającej się i pielęgnowanej roślinności, umieszczono kamienne krzyże.

 

Fot. Fundacja MOSTY