Pages Menu
Menu
Dzwonnica w Pomorzanach po renowacji

Dzwonnica w Pomorzanach po renowacji

W 2017 roku Fundacja MOSTY zakończyła prace konserwatorskie i budowlane przy dzwonnicy króla Jana III Sobieskiego w Pomorzanach na Ukrainie.

Prace przygotowawcze i renowacyjne zajęły łącznie trzy lata. Od 2015 do 2017 roku we współpracy z miejscową parafią pw. Św. Trójcy oraz ekspertami z Polski i Ukrainy Fundacja MOSTY koordynowała opracowanie dokumentacji projektowej i wykonanie prac renowacyjnych.

Projekt udało się zrealizować dzięki trzem dotacjom z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, dzięki wsparciu finansowemu firmy Plastics Ukraina i wielkiemu zaangażowaniu w projekt Pana Ireneusza Derek z Kijowa a także dzięki pomocy proboszcza ks. Józefa Kuca i lokalnej społeczności z Pomorzan i pobliskiego Zborowa oraz sponsorów z Polski.

W ramach projektu przemurowano i wyremontowano zabytkową XVII – wieczną dzwonnicę z 1689 roku ufundowaną przez króla Jana III Sobieskiego, na której zachował się jeden z trzech zabytkowych dzwonów odlanych z dział zdobytych na Turkach w bitwie pod Chocimiem.

Projekt został zrealizowany przez polsko-ukraiński zespół konserwatorski pod kierownictwem mgra Karola Gądzika oraz pod nadzorem inż. Piotra Szczepańskiego i prof. Janusza Smazy z warszawskiej ASP.

W trakcie projektu jedyny datowany na 1689 rok zachowany w dobrym stanie dzwon również został poddany konserwacji i zabezpieczony przy ołtarzu w kościele w Pomorzanach.

„Projekt dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury”.

W 2018 roku wykonane zostaną repliki dwóch pozostałych dzwonów, które razem z oryginalnym dzwonem zawisną na dzwonnicy w czasie jubileuszowych uroczystości, które będą organizowane w 2018 roku w Pomorzanach z takich okazji jak:

- 535 rocznica (1483) pierwsza wzmianka o parafii w Pomorzanach

- 385 rocznica (1633) nabycia na własność Pomorzany i odnowy funkcjonowanie parafii przez Jakuba Sobieskiego

- 345 rocznica (1673) Bitwy pod Chocimiem (dzwon w Pomorzanach był odlany m.in. z dział tureckich jako wotum wdzięczności króla Jana III Sobieskiego za wygraną bitwę)

- 280 rocznica (1738) budowy kościoła o czym świadczy tablica na ścianie kościoła

- 100 rocznica (1918) Niepodległości Polski (jedna z replik dzwonów będzie poświęcona tej okoliczności).

Fundacja MOSTY przekazuje serdeczne podziękowania ks. Józefowi Kucowi, bez którego pomocy i dobrej rady oraz znajomości miejscowych realiów na Ukrainie, uratowanie tego zabytku nie byłoby możliwe.

Fot. Karol Gądzik