Pages Menu
Menu
Konsekracja kaplicy w Zborowie

Konsekracja kaplicy w Zborowie

Uroczystość ponownej konsekracji kaplicy – mauzoleum z 1935 roku w Zborowie na Ukrainie wstępnie planowana była na dzień 29 kwietnia 2017 roku.

Obecnie, o ile w ogóle możliwa będzie organizacja uroczystości, konsekracja zborowskiego mauzoleum z 1935 roku i pobliskich kwater wojennych, polskiej i ukraińskiej, ewentualnie odbędzie się najwcześniej na jesieni 2017 roku.

Kaplica w Zborowie została poddana renowacji w latach 2015 -2016 dzięki wsparciu Ambasady RP w Kijowie, Konsulatu Generalnego RP w Łucku, Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, firmy Plastics Ukraina, Fundacji PZU, firmy ASMET, firmy Stone Trade oraz dzięki prywatnym darczyńcom.

30 września 2016 roku zakończyły się prace konserwatorskie budynku kaplicy z 1935 roku oraz prace budowlane i porządkowe otoczenia mauzoleum polskiej kwatery wojennej z lat 1920 – 1935. Równolegle prowadzone były również prace porządkowe ukraińskiej kwatery wojennej Strzelców Siczowych – przeprowadzono renowację centralnej części ukraińskiej kwatery oraz ufundowano i ustawiono 12 symbolicznych krzyży upamiętniających mogiły ukraińskich żołnierzy. Był to gest strony polskiej dla strony ukraińskiej, który wpisuje się w szeroko rozumiany dialog polsko-ukraiński.

Prace renowacyjne na cmentarzu w Zborowie przeprowadziła Fundacja MOSTY we współpracy z lokalnymi władzami w Zborowie i władzami regionalnymi w Tarnopolu. Projekt został zrealizowany zgodnie z dokumentacją przygotowaną wspólnie przez polskich ekspertów, przedstawicieli władz lokalnych i specjalistów wskazanych przez stronę ukraińską.

W ramach projektu przeprowadzono badania archeologiczne, na podstawie których udało się ustalić miejsca pochówków 35 polskich żołnierzy, w tym dwie mogiły zbiorowe przy kaplicy z 1935 roku.

Uroczystość ponownej konsekracji kaplicy i obu kwater wojennych wstępnie  była zaplanowana na dzień 29 kwietnia 2017 roku, z udziałem delegacji z Polski, w tym grup rekonstrukcji historycznej 1920 roku i przy udziale rekonstruktorów ukraińskich. W uroczystościach przewidywany był udział duchownych rzymskokatolickich i greko-katolickich, przedstawicieli władz regionalnych i lokalnych, przedstawicieli polskich środowisk na Ukrainie oraz polskich i ukraińskich: miłośników historii, ludzi nauki, kultury i działaczy na rzecz poszerzania współpracy polsko-ukraińskiej.

Obecnie, ze względu na konieczność dopracowania szczegółów uroczystości i uzyskania szerokiego poparcia dla tej inicjatywy, organizatorzy rozważają przeniesienie uroczystości na jesień 2017 roku, o ile strona ukraińska będzie dalej zainteresowana wspólnym udziałem w uroczystościach na polskiej kwaterze wojennej z 1920 roku oraz na pobliskiej kwaterze Strzelców Siczowych, na której Polacy  ufundowali 12 krzyży – jako symboliczny  gest dla Ukraińców. Ten gest – z polskiego punktu widzenia – powinien wpisywać się w budowanie trwałych podstaw do dialogu i dalszej współpracy między naszymi narodami, szczególnie w aspekcie ochrony wspólnego dziedzictwa kulturowego i historycznego, którego Zborów jest dobitnym przykładem na przestrzeni dziejów.

„Projekt dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury”.

Szczegóły dotyczące wyjazdu do Zborowa w dniach 28-30 kwietnia 2017 roku miały być opublikowane na stronie Fundacji MOSTY wiosną 2017 roku. Jednakże, że względu na okoliczności nieprzewidziane w trakcie końcowego etapu prac w Zborowie, tj. na jesieni 2016 roku, organizatorzy uroczystości opublikują stosowne informacje dopiero po ostatecznym potwierdzeniu możliwości organizacji wspólnej polsko-ukraińskiej konsekracji kwater wojennych i polskiego mauzoleum z 1935 roku, przede wszystkim poświęconego poległym w wojnie z bolszewikami w 1920 roku.

Osoby zainteresowane udziałem w uroczystościach prosimy o kontakt z przedstawicielami Fundacji MOSTY.

Fot. Mikołaj Falkowski