Pages Menu
Menu
Początek prac badawczych i remontowych przy kościele w Tadaniach na Ukrainie

Początek prac badawczych i remontowych przy kościele w Tadaniach na Ukrainie

Fundacja MOSTY rozpoczęła realizację III części projektu „Rewaloryzacja konserwatorska kościoła Nawiedzenia Najświętszej Maryi Panny i Świętej Tekli w Tadaniach na Ukrainie”.

W 2020 r. wykonane zostaną specjalistyczne działania eksperckie, a w ich efekcie dojdzie do opracowania wyników z analiz i badań w postaci dokumentacji projektowej. Dodatkowo przeprowadzone zostaną prace przy tymczasowej naprawie dachu.

Zaplanowany na 2020 r. zakres prac:

- opracowanie projektu remontu zabytkowej więźby dachowej i remontu dachu;

- opracowanie projektu nowej instalacji elektrycznej, alarmowej PPOŻ, oświetleniowej i odgromowej;

- tymczasowa naprawa dachu (naprawa nieszczelności oraz doraźne naprawy więźby).

Kościół pod wezwaniem Nawiedzenia Najświętszej Maryi Panny i Świętej Tekli, w którym odkryto m.in. relikwie św. Jakuba Strzemię, został ufundowany w 1734 roku. Wnętrze kościoła zdobią malowidła z 1838 roku. Obiekt składa się z niskiego przedsionka, nawy na planie kwadratu i węższego, pięciobocznego prezbiterium z zakrystią. Nad dwuspadowym dachem jest ośmioboczna sygnaturka. Wartość kościoła podnoszą argumenty historyczne oraz fakt, że jest obecnie jedna z najlepiej zachowanych tego typu rzymsko-katolickich budowli w województwie lwowskim.

„Projekt dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury”.

Prace przy kościele Nawiedzenia Najświętszej Maryi Panny i Świętej Tekli w Tadaniach wykonywane są przez zespół inż. Marka Partyki z A.R.P. Projektowanie.

W trakcie prac prowadzonych w 2018 i 2019 roku potwierdziło się, że projekt renowacji kościoła może liczyć na przychylność władz miejscowych oraz wsparcie formalne i organizacyjne lokalnej parafii rzymskokatolickiej i lokalnej społeczności. Kościół jest obiektem unikalnym i wartym ratowania. Jego wartość podnoszą argumenty historyczne oraz fakt, że jest obecnie jedna z najlepiej zachowanych tego typu rzymsko-katolickich budowli w województwie lwowskim, o której zachowanie w jak najlepszym stanie technicznym starają się władze kościelne Archidiecezji Lwowskiej.

Kościół w Tadaniach ufundował chorąży bełski Mikołaj Józef Koc w 1734 roku. W 1945 roku kościół został zamknięty. W okresie sowieckim wykorzystywano go jako przykołchozowy magazyn ziarna i międlarnie lnu. Świątynia została zwrócona wiernym w 1992 roku. Obecnie kościół podlega proboszczowi z Kamionki Strumiłowej (obecna nazwa to Kamionka Bużańska), a we wsi żyje kilkanaścioro parafian.

 

Fot. Fundacja MOSTY