Pages Menu
Menu
Polsko – Ukraińska Współpraca Wojskowa na Przestrzeni Dziejów

Polsko – Ukraińska Współpraca Wojskowa na Przestrzeni Dziejów

Konferencja pt. Polsko – Ukraińska Współpraca Wojskowa na Przestrzeni Dziejów odbyła się w Kijowie z okazji 95-rocznicy zawarcia sojuszu Piłsudski – Petlura. Fundacja MOSTY była współorganizatorem tego wydarzenia.

Konferencja była okazją i punktem wyjściowym dyskusji polskich i ukraińskich historyków wojskowości, która odbyła się w Ambasadzie RP w Kijowie w dniu 16 grudnia 2015 roku.

Konferencja została zorganizowana przez Ambasadę RP w Kijowie, we współpracy z Międzynarodowym Stowarzyszeniem Przedsiębiorców Polskich na Ukrainie oraz Fundacją MOSTY. Spotkanie było kolejną już debatą nt. polskiej i ukraińskiej historii wojskowości, zorganizowaną przez Ambasadę – poprzednie odbyły się w roku 2014 w Zbarażu i w roku 2013 w Kijowie.

W dyskusji wzięli udział znani polscy i ukraińscy historycy wojskowości: prof. dr hab. Janusz Odziemkowski (Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego), prof. dr hab. Waldemar Rezmer (Zakład Historii Wojskowej, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu), prof. dr. hab. Mirosław Nagielski (Instytut Historyczny Uniwersytetu Warszawskiego), prof. dr hab. Ihor Sribnyak (Kijowski Uniwersytet im. Borysa Grinczenki), dr Borys Czerkas (Instytut Historii Ukrainy, NAN Ukrainy), dr hab. Jan Pisuliński (Instytut Historii, Uniwersytet Rzeszowski), dr Zbigniew Hundert (Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego), dr Oleksij Sokirko (Narodowy Uniwersytet im. Tarasa Szewczenki w Kijowie), dr Andrij Rukkas (Katedra Historii Słowian Narodowego Uniwersytetu im. T.Szewczenki), dr Oleksandr Alfiorow (Instytut Historii Ukrainy, NAN Ukrainy). Spotkanie cieszyło się bardzo dużym zainteresowaniem i zgromadziło ok. 160 uczestników (naukowców, wojskowych, studentów, entuzjastów historii oraz dziennikarzy).

Konferencja poświęcona była tym wątkom polskiej i ukraińskiej historii wojskowości, w których współpraca obu stron prowadziła do sukcesów militarnych i politycznych. Spotkanie odbyło się w ramach 2 odrębnych paneli, z których pierwszy poświęcony był współpracy w okresie I RP, zaś drugi współpracy w wieku XX.

Na zakończenie konferencji pokazano prezentację polsko-ukraińskich projektów ochrony dziedzictwa historycznego, które realizowane są od 2 lat przez Fundację MOSTY we współpracy z Ambasadą RP w Kijowie oraz szeregiem innych partnerów: (Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego RP, Rada Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa, Międzynarodowe Stowarzyszenie Przedsiębiorców Polskich na Ukrainie, Konsulat Generalny RP w Łucku, Fundacja PZU, przedsiębiorcy prywatni i in.).
Rozpoczynając prezentację Kierownik Wydziału Promocji Handlu i Inwestycji Ambasady Bartosz Musiałowicz podkreślił znaczenie ochrony materialnego dziedzictwa, które pozostawiła po sobie polsko-ukraińska współpraca w przeszłości, a także wyraził podziękowania pod adresem lokalnych władz ukraińskich, które ułatwiają realizację poszczególnych przedsięwzięć w terenie.
Osobne podziękowania skierowano na ręce wiceprezesa Międzynarodowego Stowarzyszenia Przedsiębiorców Polskich na Ukrainie Ireneusza Derka, za aktywny udział i wsparcie tego rodzaju projektów przez świat polskiego biznesu obecnego na Ukrainie.
Prezentację projektów przeprowadzili; Mikołaj Falkowski (Fundacja MOSTY) oraz Rzecznik Prasowy Ambasady Karol Jazowski.

Fot. Mikołaj Falkowski


Zobacz więcej: