Pages Menu
Menu
Pomnik Wiktorii Wiśniewskiej

Pomnik Wiktorii Wiśniewskiej

Zabytkowy nagrobek polskiej szlachcianki pochowanej we wsi Wiśniówka w Mołdawii został poddany konserwacji latem 2016 roku dzięki wsparciu finansowemu Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego RP, we współpracy z firmą Plastics Mołdawia i Ambasadą RP w Kiszyniowie.

Prace konserwatorskie koordynowała Fundacja MOSTY. W skład zespołu konserwatorskiego weszli polscy konserwatorzy pod kierunkiem prof. Janusza Smazy z warszawskiej ASP oraz mołdawski artysta plastyk Pan Leonid Stratiev.

Realizacja projektu nie byłaby możliwa bez udziału: Pani Olgi Pac, Pani Didina Rogojină, Pani Agnieszki Mikulec, Pana Sergiu Toderici i Pana Ireneusza Derek z firmy Plastics Mołdawia.

Znana jako polska szlachcianka Wiktoria Wiśniewska była potomkiem Jakuba Wiśniewskiego, którego rodzina pod koniec lat 30. XIX wieku otrzymała od rosyjskiego cara ziemię w pobliżu besarabskiej wsi Kapaklia, założonej w 1812 roku. Niedaleko Kapaklii zlokalizowana była posiadłość Wiśniewskich pod nazwą Nowa Kapaklia. W 1863 roku osadę tę nazwano Wiśniówką, na cześć jej dziedzica. W 1880 roku w Wiśniówce założono ortodoksyjną cerkiew Świętego Mikołaja. W 1894 roku Wiktoria Wiśniewska założyła we wsi cerkiewną szkołę. W 1897 roku w podziękowaniu za mecenat i wspieranie lokalnej społeczności Wiktoria Wiśniewska otrzymała pozłoconą Biblię, a Eugeniuszowi i Piotrowi Wiśniewskim złożono podziękowania za uczestnictwo w budowie cerkwi. Na terytorium wsi istniał także kościół katolicki.

Wiktoria Wiśniewska zmarła w Wiśniówce w 1912 roku.  Została pochowana obok kościoła. W 1940 roku, kiedy mogiła Wiktorii Wiśniewskiej została zniszczona, mieszkańcy wsi, w dowód wdzięczności za jej dobroczynność, przenieśli prochy na lokalny cmentarz. Od tego czasu grób Wiktorii Wiśniewskiej znajdował się tuż przy wejściu do cmentarza. Latem 2016 roku prochy Wiktorii Wiśniewskiej przeniesiono w nowe miejsce przy miejscowej szkole, gdzie ustawiono pomnik po konserwacji przeprowadzonej przez Fundację MOSTY. 

28 października 2016 roku Ambasador RP w Mołdawii Pan Artur Michalski w asyście przedstawicieli władz lokalnych oraz delegacji z Polski, w skład której wchodzili przedstawiciele MKIDN i Fundacji MOSTY, odsłonił pomnik Wiktorii Wiśniewskiej po konserwacji. Uroczystość była połączona z nadaniem imienia Wiktorii Wiśniewskiej miejscowej szkole. Pomnik znajduje się obecnie w jednym z najważniejszych miejsc Wiśniówki i wpisuje się w polskie dziedzictwo kulturowe na terenie Mołdawii.

„Projekt dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury”.

Dzięki realizacji tego projektu udało się nawiązać dobrą współpracę z lokalnymi władzami oraz wykreować wzrost zainteresowania nauczaniem języka polskiego w Wiśniówce oraz w pobliskim Komracie, na terenie Gagauzji, gdzie prężnie działa społeczność ludzi polskiego pochodzenia.

Fot. Mikołaj Falkowski