Pages Menu
Menu
Prace w Dourges i Oignies we Francji

Prace w Dourges i Oignies we Francji

Prace konserwatorskie i zabezpieczeniowe przy polskich zabytkach w kościołach w Dourges (drugi etap) i Oignies we Francji (pierwszy etap).

Działania Fundacji MOSTY dotyczą dwóch zabytków na terytorium Francji:

1. Kościół p.w. św. Stanisława w Dourges, wybudowany w latach 20. XX wieku dla polskiej emigracji zarobkowej. Murowany z okładzinami ze szlachetnych tynków cementowych na zewnątrz i konstrukcjami żelbetowymi, m. in. wieża – dzwonnica. W związku z wadami technicznymi przy wykonywaniu odprowadzania wód opadowych z dzwonnicy przez wiele lat następowało niszczenie części sklepienia nawy oraz osłabienia konstrukcji dzwonnicy. Kościół jest na liście zabytków państwa francuskiego oraz na liście światowego dziedzictwa UNESCO.
2. Neogotycki kościół zbudowany w 1925 roku przez górniczą firmę Ostricourt dla polskich górników – imigrantów. Katolicka świątynia służyła polskim robotnikom kopalni Ostricourt (zamkniętej w 1969 r.). Nadal odprawiane są w nim msze św. w jęz. polskim. Drewniany konfesjonał wykonany jest z drewna dębowego. Stanowi ważny zabytek, który pilnie trzeba zakonserwować i zachować przed dalszym niszczeniem.

* * *

Kościół pw. św. Stanisława w Dourges, Francja (w dawnym zagłębiu górniczym) wybudowany w latach 20-tych XX wieku dla polskiej emigracji zarobkowej. Murowany z okładzinami ze szlachetnych tynków cementowych na zewnątrz i konstrukcjami żelbetowymi, m. in. wieża – dzwonnica. Posiada w swoim wnętrzu unikalne dzieło rzeźbiarskie Jana Szczepkowskiego w postaci ołtarza głównego z przedstawieniem Bożego Narodzenia (drewno), a także kolekcję kilkudziesięciu sztandarów i chorągwi reprezentujących różnego typu organizacje i stowarzyszenia społeczne świadczące o bardzo dużej aktywności polskiej emigracji. W związku z wadami technicznymi przy wykonywaniu odprowadzania wód opadowych z dzwonnicy przez wiele lat następowało niszczenie części sklepienia nawy oraz osłabienia konstrukcji dzwonnicy. Spowodowało to przegnicie stropu na styku z dzwonnicą i unieruchomienie dzwonu. W części wnętrza, głównie na chórze, duża wilgoć a także możliwość pojawienia się grzyba zagrażają kolekcji oaz świeżo zakonserwowanemu ołtarzowi i innym elementom drewnianym (sytuacja ta jest skomplikowana gdyż kościół jest na liście zabytków państwa francuskiego oraz na liście światowego dziedzictwa UNESCO.

* * *

Przedmiotem zaplanowanych na 2019 rok prac konserwatorskich i restauratorskich jest drewniany, neogotycki konfesjonał z kościoła Saint-Joseph w Oignies – francuskiej gminie położonej w departamencie Pas-de-Calais w regionie Hauts-de-France na północy Francji.

Neogotycki kościół został zbudowany w 1925 roku przez górniczą firmę Ostricourt dla polskich górników – imigrantów. Katolicka świątynia służyła polskim robotnikom kopalni Ostricourt (zamkniętej w 1969 r.). Do dnia dzisiejszego kościół służy wspólnocie wiernych i odprawiane są w nim Msze św. w języku polskim.
Konfesjonał wykonany jest z drewna dębowego. Obecnie pokryty jest ciemnobrązową warstwą przemalowań. Pierwotne wykończenie drewna stanowiła prawdopodobnie laserunkowa, jasnobrązowa warstwa (bejca?) oraz rodzaj transparentnego, matowego lakieru.

Opisywane zabytki stanowią (obok ażurowej balustrady chóru muzycznego) ostatnie świadectwo pierwotnego, historycznego wyposażenia polskiego kościoła w Oignies. Pozostałe drewniane elementy wyposażenia i wystroju wnętrza neogotyckiego kościoła zostały usunięte.

Neogotycki konfesjonał stanowi ostatnie świadectwo historycznego wyposażenia polskiego kościoła w Oignies. Celem planowanych prac konserwatorskich i restauratorskich jest przede wszystkim przywrócenie obiektu do użytku i zabezpieczenie przed dalszym niszczeniem.

„Projekt dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury”.

Projekt jest realizowany we współpracy z prof. dr hab. Januszem Smazą, prof. ASP, na podstawie ekspertyzy konserwatorskiej dot. stanu zachowania polskiego kościoła w Dourges oraz na podstawie ekspertyzy stanu zachowania drewnianego, neogotyckiego konfesjonału z kościoła Saint-Joseph w Oignies we Francja, dzięki dofinansowaniu ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego RP.

Fot. Jakub Kurkiewicz, Fundacja MOSTY