Pages Menu
Menu
Przekraczamy granice

Przekraczamy granice

Latem 2012 roku nasi wolontariusze po raz pierwszy wzięli udział w realizacji projektu Bieg Polesie. W 2013 roku powtórzyliśmy nasze działania.

Bieg Polesie jest to pierwszy polsko-ukraiński bieg transgraniczny. Premierowa edycja tej imprezy została zrealizowana przez naszą partnerską instytucję – Stowarzyszenie OTK Rzeźnik – w ramach „Europejskich Dni Dobrosąsiedztwa” organizowanych przez Gminę Wola Uhruska, Szacki Rajon oraz Starostwo Powiatowe we Włodawie. W ramach tego projektu na przygranicznym obszarze Lubelszczyzny odbyły się imprezy towarzyszące przeznaczone dla młodzieży. Główną atrakcją czterodniowego projektu był bieg przełajowy na terenie Ukrainy z metą po polskiej stronie Bugu. Zawodnicy oraz publiczność przekraczali rzekę na specjalnie w tym celu przygotowanym moście pontonowym w okolicach Zabereża. W polskiej części imprezy nasi wolontariusze włączyli się w organizację zajęć edukacyjnych i sportowych dla najmłodszych oraz w działania wspierające integrację lokalnych wspólnot. Braliśmy również udział w imprezach towarzyszących i konferencji naukowej przygotowanej wspólnie ze Stowarzyszeniem OTK Rzeźnik.

Poniżej zdjęcia z premierowej imprezy z 2012 roku.

Warto też odnotować nasz udział w organizowaniu akcji charytatywnych przeznaczonych dla młodzieży po drugiej stronie polsko-ukraińskiej granicy. Od 2004 roku współpracujemy z ośrodkami oświatowymi, parafiami i skupiskami Polaków na Kresach. W ramach tej działalności w granicach środków własnych Fundacji organizujemy corocznie zbiórkę darów, m.in. materiałów edukacyjnych, książek i podręczników, sprzętu sportowego dla dzieci oraz tego co najważniejsze w zakresie pomocy materialnej dla rodzin w potrzebie i ludzi zagrożonych ubóstwem na Kresach. W ramach naszej pomocy corocznie staramy się uwzględniać również ukraińskie dzieci z domów dziecka i placówek wychowawczych.

W sierpniu 2013 roku ponownie współpracowaliśmy z organizatorami Biegu Polesie. Więcej szczegółów na temat tej imprezy pod linkiem:

http://www.biegpolesie.pl/

Poniżej galeria zdjęć ze startu Biegu Polesie w 2013 roku.

fot. Fundacja MOSTY