Pages Menu
Menu
Remont dzwonnicy w Pomorzanach

Remont dzwonnicy w Pomorzanach

Po udanej konserwacji pomnika w Hodowie przeprowadzonej latem 2014 roku i wspaniałej uroczystości 320. rocznicy bitwy pod Hodowem z 1694 roku, połączonej z odsłonięciem wyremontowanego pomnika i konferencją naukową na zamku w Zbarażu, przychodzi czas renowacji kolejnych zabytków związanych z czasami świetności I Rzeczypospolitej.

W czasie uroczystości w Pomorzanach związanych z obchodami 320. rocznicy bitwy pod Hodowem goście z Polski i Ukrainy mieli okazję posłuchać dźwięku zabytkowego dzwonu z końcówki XVII wieku. Unikalny dzwon przetrwał czasy I i II wojny światowej oraz długie lata sowieckiej dominacji. Jest najcenniejszym i jednocześnie najbardziej symbolicznym elementem dzwonnicy przy kościele w Pomorzanach. Został odlany z tureckich dział zdobytych przez polskie wojska w bitwie pod Chocimiem w 1673 roku. Ten bezcenny zabytek cudem przetrwał do obecnych czasów, podobnie jak dzwonnica, młodsza o ponad sto lat. Wpisany na listę obiektów historycznych zabytkowy kompleks przykościelny dzwonnicy, połączony z ogrodzeniem, bramą i figurami św. Jana Chrzciciela oraz Archanioła Gabriela i Matki Boskiej, zdobiącymi wejście do kościoła pw. Św. Trójcy, to wciąż mało znane pomniki historii, być tak samo mało znane jak same Pomorzany. W zapomnienie popada też miejscowy kościół pw. Świętej Trójcy. Głównie dlatego, że leży z boku głównych szlaków turystycznych na Ukrainie. Ale jeszcze 150 lat temu było to ważne miejsce na mapie, miejsce znane i kojarzone z powodu historii jeszcze w okresie międzywojennym, nie wspominając już o wieku XVI czy XVII, kiedy skutecznie broniono się tu przed Tatarami, Turkami czy Kozakami Chmielnickiego.

Dzwonnica jest obecnie w bardzo złym stanie technicznym grożącym zawaleniem.

Dzwon jest lepiej zachowany, niemniej z myślą o zabezpieczeniu go przed zniszczeniem, wspólnie z miejscowym proboszczem i parafianami zdecydowaliśmy o zdjęciu go z dzwonnicy do czasu przeprowadzenia renowacji dzwonnicy.

Dzwonnica w Pomorzanach to ważny zabytek, dlatego dłużej nie może czekać na lepsze czasy.

Fundacja MOSTY od wiosny 2015 roku prowadzi zbiórkę pieniędzy na remont zabytkowej XIX – wiecznej dzwonnicy w Pomorzanach na Ukrainie.

Dzwon powstał w 1689 roku na polecenie króla Jana III Sobieskiego, podobnie jak kilka innych zabytków w okolicy i jest opatrzony inskrypcją łacińską, herbem rodu Sobieskich oraz wizerunkiem św. Jana Chrzciciela.

Pomorzany w XVII wieku stanowiły majątek Sobieskich. Wcześniej należały do rodu Świnków i Sienińskich. Pod koniec swej świetności do rodziny Pruszyńskich i Potockich.
Nieopodal kompleksu kościelnego zachował się jeszcze zamek (obecnie w bardzo złym stanie technicznym, popadający w trwałą ruinę), ratusz miejski – wielokrotnie przebudowywany (obecnie w stanie zupełnej dewastacji) oraz przepiękne nagrobki, kaplica na polskim cmentarzu i mogiła miejscowych Polaków zamordowanych przez UPA.

Uratowanie zamku i ratusza to działania graniczące z niemożliwością…

Natomiast remont dzwonnicy i zabytkowego dzwonu – czyli unikalnych przykładów polskiego dziedzictwa kulturowego w tamtych stronach Ukrainy – a w przyszłości zabezpieczenie miejscowego kościoła przed zniszczeniem – to cel, który możemy zrealizować dzięki pomocy Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, sponsorów, miłośników historii i wszystkich ludzi dobrej woli, którym nie jest obojętny los polskich zabytków na Kresach.

Uprzejmie prosimy o wsparcie akcji ratowania dzwonnicy w Pomorzanach. Renowacja tego obiektu może wynieść ponad 100 tys. zł.
Darowizny możecie Państwo przesyłać na konto bankowe Fundacji MOSTY z dopiskiem – „Na ratowanie dzwonnicy w Pomorzanach”.

PKO BP
89102011270000130202152916 
Kod BIC (Swift): BPKOPLPW 

Zgodnie z przygotowanym harmonogramem działań, wiosną i latem 2015 roku Fundacja MOSTY, dzięki wsparciu finansowemu przyznanemu przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego, we współpracy z inż. Piotrem Szczepańskim i prof. Januszem Smazą oraz współpracującym z nimi zespołem ekspertów, przeprowadzi niezbędne analizy i prace badawcze na obiekcie w Pomorzanach.
Na tej podstawie przygotowany zostanie program konserwatorski i projekt techniczny, stanowiące podstawę do rozpoczęcia remontu dzwonnicy i konserwacji zabytkowego dzwonu.

Mamy nadzieję, że uda nam się rozpocząć prace remontowe latem 2015 roku.
Renowacja dzwonnicy i zabytkowego dzownu powinna zakończyć się w 2016 roku, o ile oczywiście uda się pozyskać niezbędne środki finansowe, wliczając w to dalsze dofinansowanie z MKiDN na prace wykonawcze w 2016 roku.

Fot. Mikołaj Falkowski, Radosław Szleszyński, Łukasz Szczygielski

 

„Projekt dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury”.

Zobacz także:

http://www.kresy.pl/wydarzenia,ukraina?zobacz/dzwon-jana-iii-sobieskiego-w-pomorzanach

http://wilanow-palac.pl/sobiesciana#reload?name=dzwon_przy_kosciele_sw_trojcy_w_pomorzanach_sobiesciana.html

Koniecznie przeczytaj (str. 12 Kuriera Galicyjskiego) i obejrzyj poniższe wideo!

http://www.kuriergalicyjski.com/images/archiwum/kg/pdf/kg_2017_5_273.pdf:

https://m.youtube.com/watch?v=IGr-tAgZs1A