Pages Menu
Menu
Remont elewacji podominikańskiego klasztoru w Nowogródku na Białorusi

Remont elewacji podominikańskiego klasztoru w Nowogródku na Białorusi

Celem projektu było dofinansowanie ostatniego etapu wykończenia elewacji odbudowywanego podominikańskiego klasztoru w Nowogródku na Białorusi (przy Parafii pw. św. Michała Archanioła), który jest miejscem życia wspólnotowego i kulturalnego miejscowych Polaków, a także miejscem chętnie odwiedzanym przez gości z Polski.

Działanie zostało zrealizowane dzięki dofinansowaniu z Fundacji PGNiG.

W wykończonej części klasztoru toczy się życie kulturalne i religijne miejscowych Polaków. W budynku mieści się sala katechetyczna. Na katechezę parafialną uczęszcza około 120-150 dzieci od 6 do 17 roku życia. Zajęcia katechetyczne prowadzone są przez siostry Nazaretanki. Od ponad roku istnieje biblioteka parafialna z literaturą religijną, w większości w języku polskim. W bibliotece raz w tygodniu gromadzą się członkowie kółka miłośników języka polskiego im. Adama Mickiewicza.
Kółko istnieje od dwóch lat. Członkowie skupiają się przede wszystkim na twórczości Adama Mickiewicza. Od prawie dwóch lat w przy kościele parafialnym istnieje zespół młodzieżowy „VENI”, gromadzący muzycznie utalentowaną młodzież z Nowogródka. Na parterze znajduje się sala konferencyjna mieszczącą ok. 100 osób, gdzie są organizowane warsztaty, spotkania towarzyskie, spotkania świąteczne, koncerty, kursy ewangelizacyjne itd. Na pierwszym i drugim piętrze mieszczą się wygodne pokoje gościnne dla 50 osób.

Przy Parafii często prowadzone są rekolekcje, na które przyjeżdżają grupy z innych parafii z Białorusi, Polski, Litwy i Rosji. Coraz większym zainteresowaniem cieszą się rekolekcje Ignacjańskie, prowadzone przez jezuitę o. Józefa Augustyna SJ z Krakowa.

W najbliższym czasie planowany jest dalszy rozwój ośrodku duszpasterskiego w klasztorze podominikańskim, m.in otwarcie stołówki dla biednych. Wszystkie zajęcia i aktywności, które odbywają się w klasztorze, mają na celu podtrzymywanie wiary u mieszkańców Nowogródka, a szczególnie wśród dzieci i młodzieży. Jest to dla nich centrum kulturalne i duchowe.

Fot. Fundacja MOSTY