Pages Menu
Menu
Renowacja kwatery wojennej w Håkvik w Norwegii

Renowacja kwatery wojennej w Håkvik w Norwegii

Fundacja MOSTY wykona renowację zabytków na kwaterze Wojska Polskiego w Håkvik  w Norwegii, czyli na słynnej kwaterze Podhalańczyków.

Håkvik to wieś znajdująca się w gminie Narwik, w powiecie Nordland, w północnej Norwegii, na południowy zachód od miasta Narwik.

Na tamtejszym cmentarzu pochowani zostali polscy żołnierze walczący i polegli w Norwegii oraz inni Polacy, którzy zginęli w Norwegii w czasie walk z Niemcami lub zmarli w niewoli jako jeńcy wojenni w okresie II wojny światowej.

Projekt polega na wykonaniu 4 nowych kamiennych płyt memoratywnych, tablicy informacyjnej z norweskiego granitu oraz renowacji pomnika głównego z płaskorzeźbą z brązu i urną oraz 38 słupków z kamienia nieporowatego na kwaterze Wojska Polskiego Håkvik  pod Narwikiem w Norwegii.

W ramach projektu wykonane zostaną 4 nowe płyty wg projektu rzeźbiarza Marka Moderaua, uwzględniające zaktualizowaną i poprawioną listę 106 poległych Polaków w trakcie walk o Narwik z Niemcami w 1940 roku i 10 nieznanych jeńców poległych w trakcie walk o Narwik z Niemcami w 1940 roku.

Lista poległych została poprawiona w wyniku konsultacji z MKiDN oraz lokalną parafią w Håkvik  w gminie Narwik.

Strona norweska wydała zgodę na prace renowacyjne na polskiej kwaterze z uwzględnieniem propozycji poszerzenia listy poległych i poprawy liternictwa z lat 50-ych XX wieku.

„Projekt dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury”.

Prace będą wykonane przez miejscową norweską firmę kamieniarską Lilja AS i nadzorowane przez polskiego eksperta, który wykona projekt artystyczny nowych tablic i przygotuje folie do wykonania liternictwa – Pana Marka Moderaua.

Kwatera zostanie dodatkowo poddana pracom porządkowym, w ramach których oczyszczone będą elementy pomnika głównego wraz z napisami i tablicą.

Fundacja MOSTY zamierza zrealizować działanie do końca lata 2018 roku we współpracy z Ambasadą RP w Oslo i lokalną parafią w Håkvik, dzięki dofinansowaniu uzyskanemu z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego RP.

Fot. Fundacja MOSTY, dzięki uprzejmości MKiDN.