Pages Menu
Menu
Renowacja kwatery WP 1920 w Trokach na Litwie

Renowacja kwatery WP 1920 w Trokach na Litwie

Fundacja MOSTY publikuje zapytanie o cenę w celu rozeznania rynku nr 1/2020 w zakresie renowacji kwatery wojennej WP z 1920 roku w Trokach na Litwie.

Zważywszy, że Fundacja MOSTY otrzymała od Fundacji ORLEN dofinansowanie w formie darowizny na realizację zadania pn. „Zakup ław kościelnych dla Parafii w Grzegorzewie i Renowacja kwatery żołnierzy WP 1920 r. w Trokach na Litwie”, Zarząd Fundacji MOSTY ogłasza nabór ofert cenowych na realizację usługi pn. Renowacja kwatery żołnierzy WP 1920 r. w Trokach na Litwie.

Fundacja MOSTY, jako Zamawiający, zaprasza do złożenia oferty cenowej na realizację usługi: „Renowacja kwatery żołnierzy WP 1920 r. w Trokach na Litwie” w terminie do 14 września 2020 r.

Oferty należy składać:

a)     listownie na korespondencyjny adres Fundacji MOSTY: ul. Pomorska 19, 03-101 Warszawa, (koperta z ofertą powinna być opatrzona dopiskiem: Rozeznanie rynku nr 1/2020)

lub

b)    za pośrednictwem poczty elektronicznej na formularzu ofertowym na adres: info@fundacjamosty.pl , (mail powinien nosić tytuł: Rozeznanie rynku nr 1/2020).

 

Pełne zapytanie o cenę w celu rozeznania rynku nr 1/2020 i Formularz ofertowy do rozeznania rynku nr 1/2020 mogą Państwo pozyskać za pośrednictwem poczty elektronicznej: info@fundacjamosty.pl.