Pages Menu
Menu
Renowacja obrazu Matki Boskiej Podbrzeskiej

Renowacja obrazu Matki Boskiej Podbrzeskiej

Na jesieni 2017 roku Fundacja MOSTY  przeprowadziła renowację zabytkowej XVII – wiecznej ikony Matki Boskiej Podbrzeskiej z Podbrzezia na Litwie.

Projekt został zrealizowany we współpracy z Muzeum Sztuki Sakralnej w Wilnie (Baznitynio Paveldo Muziejus – Muzeum Dziedzictwa Kościelnego), Parafią Najświętszego Serca Pana Jezusa w Podbrzeziu oraz Ministerstwem Kultury i Dziedzictwa Narodowego RP.

Za zgodą strony litewskiej renowacja została przeprowadzona w Polsce przez polski zespół konserwatorski pod nadzorem ekspertów z MKiDN. Obraz powstał w drugiej połowie XVII wieku. Jest to zabytek szkoły słuckiej z terenu obecnej Białorusi. Na Wileńszczyznę obraz trafił dzięki rodzinie Jeleńskich, której przodkowie ufundowali kościół w Podbrzeziu i posiadali majątek w pobliskich Glinciszkach pod Wilnem.

Obraz jest bezcenny nie tylko ze względu na wartość historyczną i artystyczną, ale również z powodu kultu, którym jest otaczany. Parafianie w Podbrzeziu wierzą, że obraz ma cudowną moc i właśnie dzięki niemu w Podbrzeziu dzieją się cuda w leczeniu bezpłodności. Fundacja MOSTY zrealizowała projekt ze środków własnych, przy wsparciu redaktor Marii Przełomiec i Agnieszki Przełomiec – które wywodzą się z rodziny Jeleńskich (prawnuczki Marii i Józefa Jeleńskich) oraz dzięki dotacji z programu MKiDN przeznaczonego na ochronę polskiego dziedzictwa kulturowego na świecie.

Prezentacja obrazu po renowacji odbyła się w Wilnie w Muzeum Sztuki Sakralnej (Baznitynio Paveldo Muziejus – Muzeum Dziedzictwa Kościelnego) w dniu 4 stycznia 2018 roku. W sobotę 6 stycznia 2018 roku w dniu Święta Trzech Króli obraz został uroczyście wniesiony do kościoła w Podbrzeziu w trakcie Mszy Świętej.

Fundacja MOSTY składa podziękowania zespołowi konserwatorskiemu: Pani Annie Szymańskiej, Pani Agnieszce Przełomiec, Panu Prof. Januszowi Smazie i Pani dr Aleksandrze Trochimowicz oraz Pani Sigicie Maslauskaite – Mazyliene z Muzeum Sztuki Sakralnej w Wilnie (Baznitynio Paveldo Muziejus – Muzeum Dziedzictwa Kościelnego) i przede wszystkim Pani Małgorzacie Aleksandrowicz z Fundacji „Pomoc Polakom na Wschodzie” , bez której pomocy na Litwie i w Polsce realizacja projektu nie byłaby możliwa.

„Projekt dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury”.

W ramach projektu Fundacja MOSTY przeprowadziła również konserwację betonowej rzeźby Chrystusa z Glinciszek na Litwie. Zabytek pochodzi z okresu międzywojennego i również jest związany z rodziną Jeleńskich. Prace konserwatorskie zakończono w grudniu 2017 roku pod nadzorem prof. Janusza Smazy.

Zadanie zrealizowała Pani dr Katarzyna Polak z UMK w Toruniu wraz z zespołem studentów i absolwentów ASP.

Latem 2018 roku zostanie zakończony montaż rzeźby Chrystusa na nowym cokole w okolicy jeziora i Pałacu Jeleńskich w Glinciszkach lub przy kościele w Podbrzeziu.

Prace zrealizowano przy wsparciu MKiDN i dzięki pomocy parafian z Podbrzezia i Glinciszek.

Fot. Anna Szymańska, Agnieszka Przełomiec, Joanna Bożerodska

Zobacz więcej:

http://zw.lt/wilno-wilenszczyzna/ikona-matki-boskiej-podbrzeskiej-po-konserwacji-wraca-do-kosciola/

http://www.wilnoteka.lt/pl/artykul/w-wilnie-prezentacja-obrazu-matki-boskiej-podbrzeskiej-po-konserwacji

http://m.l24.lt/pl/kultura-pl/item/225017-nowe-oblicze-matki-boskiej-podbrzeskiej