Pages Menu
Menu
Renowacja pomnika Adama Mickiewicza w Zbarażu

Renowacja pomnika Adama Mickiewicza w Zbarażu

W 2015 roku Fundacja MOSTY przeprowadzi konserwację pomnika Adama Mickiewicza w Parku Miejskim przy zamku w Zbarażu na Ukrainie. Remont pomnika ma związek z przypadającą w tym roku 160. rocznicą śmierci poety.

Pomnik Adama Mickiewicza w Zbarażu został ufundowany przez miejscową ludność w setną rocznicę urodzin poety, w 1898 roku. Obecnie stoi na dawnych zboczach zamkowych, na skarpie tzw. Góry Zamkowej, w założeniu parkowym ufundowanym w XVIII wieku przez rodzinę Potockich.

Historia tego obiektu jest niezwykła. Na kresach jest wiele pomników Adama Mickiewicza, ale to właśnie ten obelisk, posiadający wartościowy detal rzeźbiarski i ornamenty, w okresie wojny 1920 roku cudem nie uległ niemal całkowitemu zniszczeniu, kiedy bolszewicy wrzucili go do pobliskiego Stawu Bazarzynieckiego.
Na szczęście miejscowa ludność ocaliła pomnik i w okresie międzywojennym zajmował on ważne miejsce na mapie miasteczka.

Obecny stan techniczny pomnika jest zły, mimo że materiał piaskowcowy zachował się w zadowalającej kondycji. Pomnik posiada liczne zacieki, nawarstwienia atmosferyczne, uszkodzenia mechaniczne i ubytki. Inskrypcje na pomniku częściowo się zachowały, jednakże wymagają – podobnie jak cały obelisk – profesjonalnej renowacji.

Konserwację tego obiektu – pierwszą od ponad 40 lat i zapewne najbardziej profesjonalną licząc od międzywojnia – przeprowadzi zespół polskich konserwatorów pod kierunkiem prof. Janusza Smazy z warszawskiej ASP.
Remont ma się odbyć latem 2015 roku.
Obecnie Fundacja MOSTY prowadzi prace organizacyjne i przygotowania do etapu wykonawczego.

Na zakończenie prac konserwatorskich planowana jest uroczystość odsłonięcia wyremontowanego pomnika oraz spotkanie polskich i ukraińskich ekspertów z zakresu literatury i historii sztuki na zamku w Zbarażu we współpracy z tamtejszym muzeum.

Część środków na renowację tego zabytku uzyskaliśmy z dofinansowania Ministerstwa  Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz z darowizn i wsparcia ludzi dobrej woli.
Wciąż prowadzimy jednak zbiórkę pieniędzy związaną z tym projektem. Całkowity koszt renowacji ma wynieść 44 tys. zł.
Z MKiDN udało nam się uzyskać dofinansowanie w kwocie 36 tys. zł.

Uprzejmie prosimy o przekazywanie darowizn na konto Fundacji MOSTY z dopiskiem – „Na remont pomnika Adama Mickiewicza w Zbarażu”.

PKO BP
89102011270000130202152916
Kod BIC (Swift): BPKOPLPW

Remont tego pomnika może dać podstawę do zacieśnienia współpracy polsko-ukraińskiej, a przede wszystkim stanowi odpowiedź na postulaty miejscowej ludności, zarówno przedstawicieli strony ukraińskiej, jak i polskiej wspólnoty, od wielu lat podnoszone nie tylko na lokalnym forum.

Fundacja MOSTY liczy na wsparcie inicjatywy renowacji pomnika Adama Mickiewicza w Zbarażu.
Remont tego pomnika wpisuje się także w szerszy plan konserwacji zabytków związanych z wybitnymi postaciami XIX i początku XX w., których pomniki, nagrobki i dziedzictwo pozostało na Kresach.

„Projekt dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego”.

Mamy nadzieję, że wspólnie z Państwem uda nam się przywrócić ten pomnik do stanu świetności. A w kolejnych latach wspólnie odnowimy kolejne zbytki na Wschodzie, co sprawi, że nie będzie to dziedzictwo bezpowrotnie utracone i skazane na zapomnienie.

Fot. Mikołaj Falkowski

Poniżej galeria zdjęć z konserwacji pomnika w 2015 roku.