Pages Menu
Menu
Zbiórka na restaurację i konserwację zabytków w Pomorzanach i Hodowie

Zbiórka na restaurację i konserwację zabytków w Pomorzanach i Hodowie

W 2014 roku wypada okrągła, 320. rocznica bitwy pod Hodowem (11 czerwca 1694 roku, obecnie na Ukrainie), którą przyjęto nazywać Polskimi Termopilami. Podczas bezprecedensowej w historii wojskowości bitwy, garstka polskich obrońców (7 chorągwi husarii i pancernych w sile około 400 ludzi) skutecznie odparła najazd sił tatarskich w liczbie około 40 tys. ludzi.

Miejsce bitwy upamiętnia obelisk ufundowany na polecenie króla Jana III Sobieskiego. Pomnik znajduje się w złym stanie technicznym, co ilustruje załączona fotografia. W związku z powyższym Fundacja MOSTY we współpracy z Ambasadą Rzeczypospolitej Polskiej w Kijowie postanowiły zadbać o przywrócenie jego świetności.

W tym celu w listopadzie 2013 roku została zorganizowana w Hodowie wizyta prof. Janusza Smazy z Wydziału Konserwacji i Restauracji Dzieł Sztuki Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie.

Pan Profesor przeprowadził analizę stanu obiektu i opracował wycenę niezbędnych prac konserwatorskich i restauracyjnych. Koszt tej części realizacji projektu (podróż i sporządzenie pierwszej opinii architektoniczno-konserwatorskiej) wyniósł 2000 PLN i został sfinansowany ze zbiórki społecznej.

W efekcie współpracy z prof. Januszem Smazą został przygotowany wniosek do Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego o dofinansowanie projektu renowacji pomnika, złożony przez Fundację MOSTY w listopadzie 2013 roku w ramach priorytetu Ochrona dziedzictwa kulturowego za granicą.

W końcu stycznia 2014 roku MKiDN przyznało na projekt restauracji pomnika w Hodowie 60 tys. PLN. To znaczna część kwoty, o którą wnioskowała Fundacja MOSTY. Na pokrycie wszystkich zaplanowanych wydatków dotyczących renowacji tego zabytku potrzeba jeszcze około 15 tys. PLN.

Fundacja MOSTY zwraca się zatem z prośbą o finansowe wsparcie przedsięwzięcia mającego na celu restaurację pomnika w Hodowie.
Projekt jest realizowany we współpracy z Ministerstwem Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz Ambasadą RP w Kijowie.

Dane do przelewu:

Fundacja MOSTY

ul. Napoleońska 20A
05-400 Otwock

PKO BP – 89102011270000130202152916

Dane do przelewu z zagranicy:  Kod BIC (Swift): BPKOPLPW

Przelew z dopiskiem – DAROWIZNA NA CELE STATUTOWE (Hodów)
Zespół konserwatorski kierowany przez prof. Janusza Smazę miał rozpocząć prace restauracyjne na przełomie maja i czerwca 2014. Ostatecznie remont pomnika rozpoczęto pod koniec czerwca 2014 roku. Mamy nadzieję, że do połowy września uda się pomyślnie zrealizować cały program konserwatorski. Na jesieni 2014 roku planujemy konferencję naukową i uroczyste odsłonięcie pomnika. Projekt będzie objęty promocją we współpracy z Ambasadą RP w Kijowie, lokalnymi mediami i portalami internetowymi poświęconymi Kresom oraz historii.

* * *

Dr Radosław Sikora organizuje wyjazd husarzy do Hodowa. Delegacje poszczególnych grup rekonstruujących husarię złożą kwiaty pod pomnikiem i odprawią wartę honorową.Mamy nadzieję, że między innymi dzięki Państwa ofiarności, na jesieni 2014 roku pomnik będzie już odrestaurowany i możliwe będzie jego uroczyste odsłonięcie.Więcej o bitwie: dr R. Sikora, Hodów 1694

Fundacja MOSTY zamierza także podjąć działania zmierzające do uratowania innego pomnika historii I Rzeczypospolitej.

Kilka kilometrów od Hodowa znajdują się Pomorzany, gdzie wciąż jeszcze cieszy oko dzwonnica z dzwonem Jana III Sobieskiego, odlanym z dział tureckich zdobytych pod Chocimiem w 1673 roku. Niestety o ile dzwon jest w dobrym stanie, o tyle dzwonnicy grozi zawalenie …

Trzeba ją natychmiast ratować,  dlatego konieczne jest pozyskanie sponsora w zakresie profesjonalnego remontu oraz darczyńców, którzy wsparliby miejscową parafię w staraniach o zabezpieczenie tego pomnika historii przed zniszczeniem.

W 2014 roku przede wszystkim jednak działamy w Hodowie.

„Projekty dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego”.

Fot. Prof. Janusz Smaza, dr Radosław Sikora, Mikołaj Falkowski

Poniżej galeria zdjęć z Pomorzan.