Pages Menu
Menu
Polsko-Ukraiński Okrągły Stół Historyków XVII wieku

Polsko-Ukraiński Okrągły Stół Historyków XVII wieku

Przypadające w 2013 roku rocznice wielkich batalii – 330. Bitwy pod Wiedniem oraz 340. Bitwy pod Chocimiem, były okazją do dyskusji polskich i ukraińskich historyków, specjalizujących się w tematyce wojskowości w XVII wieku.

Okrągły stół historyków z Polski i Ukrainy odbył się w Ambasadzie RP w Kijowie 27 czerwca 2013 roku.

Konferencję otworzył Ambasador RP w Kijowie Henryk Litwin, który podkreślił wagę tego rodzaju spotkań, umożliwiających rzetelną debatę na temat wspólnej historii i dziedzictwa historycznego.

W dyskusji, moderowanej przez prof. dr hab. Natalię Jakowenko wzięli udział znani historycy wojskowości z Polski i Ukrainy – prof. dr hab. Mirosław Nagielski (Uniwersytet Warszawski), dr Radosław Sikora (Akademia Marynarki Wojennej w Gdyni), Zbigniew Hundert (Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie), dr Oleksij Sokirko (Uniwersytet im. Tarasa Szewczenki w Kijowie), Iwan Hawryluk (Uniwersytet Narodowy „Akademia Kijowsko-Mohyliańska” w Kijowie).

Szerzej o tym wydarzeniu można przeczytać na stronach Ambasady RP w Kijowie.

Fundacja MOSTY we współpracy z Ambasadą RP w Kijowie w ramach realizacji  części tego projektu przyczyniła się do powstania publikacji pokonferencyjnych związanych z badaniami spuścizny historycznej I RP.

Artykuły naukowe i publicystyczne naukowców uczestniczących w kijowskiej konferencji zostały opublikowane na Ukrainie oraz w Polsce.

Tego typu wydarzenia kulturalno-naukowe pełnią bardzo ważną rolę w zakresie poszerzenia wiedzy historycznej i wspierania dialogu.

Polsko – Ukraiński Okrągły Okrągły Stół historyków XVII wieku okazał się udanym  wydarzeniem, które pozwala na budowę nowych mostów w naszych dobrosąsiedzkich relacjach.

Ważną częścią tego typu projektów jest zainteresowanie młodzieży szkolnej i akademickiej szeroko pojętą tematyką historii I Rzeczypospolitej, która nierozerwalnie związana jest z dziejami husarii.

Zachęcamy wszystkich do lektury materiałów z konferencji, publikacji pokonferencyjnych i poszerzania wiedzy historycznej z zakresu XVII wieku.

Poniżej galeria zdjęć z konferencji w Kijowie, materiały udostępnione nam przez organizatorów.

Fot. Fundacja MOSTY

Fundacja MOSTY prowadzi zbiórkę pieniędzy na odnowienie zabytków w Pomorzanach i Hodowie.