Pages Menu
Menu
Remont pomnika w Hodowie

Remont pomnika w Hodowie

W czerwcu 2014 roku Fundacja MOSTY zakończyła etap formalny związany z rozpoczęciem projektu renowacji pomnika w Hodowie na Ukrainie, prowadzonego we współpracy z Ministerstwem Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz Ambasadą RP w Kijowie. 

Na przełomie czerwca i lipca br. ruszyły właściwe działania związane z odrestaurowaniem unikalnego zabytku w Hodowie. Przy udziale przedstawicieli Konsulatu RP w Łucku przeprowadziliśmy wizję lokalną obiektu, odbyliśmy konsultacje z miejscowymi władzami i w stosownym trybie poinformowaliśmy wojewódzkiego konserwatora o podejmowanych przez Fundację MOSTY działaniach.

Następnie konserwatorzy z zespołu Pana prof. Janusza Smazy rozpoczęli prace konserwatorskie w Hodowie.

Na początku sierpnia zakończył się pierwszy etap konserwacji. Pod koniec wakacji przeprowadzony zostanie drugi etap prac renowacyjnych. We wrześniu planujemy uporządkowanie terenu wokół pomnika. Na przełomie września i października przygotujemy miejsce do uroczystego odsłonięcia. Równolegle opracowywana będzie dokumentacja powykonawcza i opis wszystkich prac wykonanych przez polskich konserwatorów. Wszelkie prace remontowe zakończymy do jesieni.

Uroczyste odsłonięcie pomnika po konserwacji planowane jest na sobotę 25.10.2014.

W ramach uroczystości Fundacja MOSTY będzie organizatorem konferencji naukowej na zamku w Zbarażu (oddalonym od Hodowa o około 1 godz. drogi). 

W tym samym dniu na zamku w Zbarażu możliwe będzie zorganizowanie pokazów grup rekonstrukcji historycznej XVII wieku. Obecnie przy wsparciu Ambasady RP w Kijowie prowadzimy konsultacje związane z tą częścią projektu.

Konferencja naukowa ma być poświęcona konserwacji zabytków i dziedzictwu husarii na Kresach. W części poświęconej tematyce husarii ma służyć przybliżeniu historii bitwy pod Hodowem z 1694 roku. W planie konferencji jest również miejsce na debatę w formule okrągłego stołu historyków polskich i ukraińskich zajmujących się wojskowością XVII wieku.

Informacje związane z organizacją wyjazdu do Hodowa, Pomorzan i Zbaraża (wyjazd w dniach 24-26.10.2014) oraz konferencją naukową na zamku w Zbarażu są umieszczone na stronie Fundacji MOSTY (kliknij tutaj).

* * *
Poniżej galeria zdjęć wykonanych w trakcie prac konserwatorskich w Hodowie.

Fot. Krzysztof Jurków, Bartosz Markowski, Mikołaj Falkowski

„Projekt dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego”.